jani

GreenerAge-hanketta esiteltiin Suomessa

GreenerAge-projektin koordinaattori Raúl Castaño-Rosa Tampereen yliopistosta osallistui 16.11.2022 Liberal Adult Education -foorumiin Suomessa. Keskusteluun osallistui noin 70 henkilöä mukaan lukien ministeriön edustajat. Keskustelussa esiteltiin aikuiuskoulutuksen etenemissuunnitelmaa vuoteen 2030 asti. Osana keskustelua esiteltiin GreenerAge- Ilmastonmuutos- ja ympäristönlukutaito yli 55-vuotiaille kaupunkilaisille-hanketta ja tapoja, joilla se voidaan kytkeä etenemissuunnitelmaan. Se oli yksi tärkeä foorumi hankkeen levittämiselle, perusehto sen menestykselle ja tulevalle laajalle toteuttamiselle!

GreenerAge esiteltiin kansainvälisessä Learning and Implementing Social Innovation -konferenssissa

Erasmus+ -projekti GreenerAge | Climate Change and Environmental Literacy for Urban Citizens 55+ esiteltiin 8. helmikuuta Coimbrassa kansainvälisessä konferenssissa Learning and Implementing Social Innovation – talking Smart Healthy Age-Friendly Environments. Konferenssin järjestivät yhdessä SHINE 2Europe, AFEdemy, NET4Age-Friendly ja Coimbran Sairaanhoitajakoulu. Meillä oli etuoikeus saada projektikoordinaattori, Tampereen yliopisto (Suomi) osallistumaan yhteen istunnoista. Raúl Castaño-Rosa esitteli “Ihmiset interventioiden keskipisteessä” projektin, mukaan lukien kehitettävät työkalut – ympäristö- ja ilmastolukutaitokokoelman, digitaalisen oppimisalustan, kouluttajien työkalupakin ja joukon suosituksia poliittisille päättäjille – jotka mahdollistavat yli 55-vuotiaiden tiedottamisen, osallistumisen ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja vähentää ympäristövaikutuksia jokapäiväisessä elämässään osana vihreää siirtymää. GreenerAge on hanke, johon osallistuu viisi organisaatiota viidestä Euroopan maasta: Portugalista, Suomesta, Alankomaista, Saksasta ja Puolasta. Organisaatiot ovat sitoutuneet edistämään siirtymistä vihreämpään maailmaan. Kukin kumppani valmistelee parhaillaan kansallista raporttia ymmärtääkseen maansa ympäristölukutaidon tilaa, ympäristökasvatusta ja käyttäytymismalleja, joita tarvitaan ympäristöhaittojen minimoimiseksi. Tavoitteena on tunnistaa tärkeimmät aukot ja muutokset, jotka on otettava käyttöön yli 55-vuotiaiden aikuisten käyttäytymisessä erilaisten hankkeen työkalujen avulla. Olemme kaikki vastuussa planeetastamme, ja yli 55-vuotiaat ihmiset voivat antaa vahvan panoksen vihreämpään maailmaan siirtymisessä: heillä on usein aikaa, kypsyyttä, elämänkokemusta ja asiantuntemusta, olosuhteet, jotka antavat heille mahdollisuuden edistää merkittävästi vihreämpää tulevaisuutta, joko yksin tai vapaaehtoisena!

GreenerAge-projektikumppanit tapaavat Goudassa

GreenerAge-projektin kumppanit tapasivat Goudassa Alankomaissa 25. ja 26. lokakuuta toisessa kansainvälisessä tapaamisessa. Yhteistyökumppanit toivotti lämpimästi tervetulleeksi isäntä AFEdemy, joka järjesti myös miellyttävän illallisen ensimmäisen päivän päätteeksi, jossa kumppaneilla oli mahdollisuus tutustua toisiinsa paremmin ja keskustella projektin kehityksestä epävirallisessa ilmapiirissä. Kahden päivän aikana keskustelimme hankkeen tulostenkehittämisestä, tehtiin päätöksiä oppimisalustasta ja suunniteltiin koulutuskäsikirjan seuraavia vaiheita. AFEdemy järjesti myös työpajan hankkeen kestävän kehityksen suunnitelmasta. Kokouksen päätyttyä kaikki projektikumppanit olivat motivoituneita ja vakuuttuneita siitä, että heidän panoksensa tähän toiseen kansainväliseen kokoukseen oli uusi askel yli 55-vuotiaiden aikuisten ympäristölukutaidon edistämisessä! GreenerAge-hankkeen tavoitteena on luoda yli 55-vuotiaille kansalaisille matalan kynnyksen ja leikkisä ympäristö- ja digitaalisen lukutaidon alusta, joka edistää itsekriittistä, positiivista suhtautumista ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Tätä Erasmus+ -projektia koordinoi Tampereen yliopisto ja sen kumppaneina ovat SHINE 2Europe, ISIS, AFEdemy ja Lab60+.

Kansainvälinen konferenssi: Learning and Implementing Social Innovation

Erittäin mielenkiintoisten paneelikeskustelijoiden lisäksi konferenssin aikana järjestetyt työpajat ja tapaamiset mahdollistavat erilaisten projektien esittelyn ja keskustelun. Odotamme innolla 8. marraskuuta iltapäivää, jolloin Tampereen yliopiston Raul Castaño Rosa esittelee GreenerAge-projektimme henkilökeskeisiä interventioita käsittelevässä paneelissa. GreenerAgen tavoitteena on luoda yli 55-vuotiaille kansalaisille matalan kynnyksen ja leikkisä pääsy ympäristö- ja digitaalisen lukutaidon alustalle, mikä antaa heille mahdollisuuden omaksua terveellisempää käyttäytymistä, aktiivisempaa kansalaisuutta ja ympäristöystävällisempiä tapoja.GreenerAgen tavoitteena on luoda yli 55-vuotiaille kansalaisille matalan kynnyksen ja leikkisä pääsy ympäristö- ja digitaalisen lukutaidon alustalle, mikä antaa heille mahdollisuuden omaksua terveellisempää käyttäytymistä, aktiivisempaa kansalaisuutta ja ympäristöystävällisempiä tapoja.GreenerAgen tavoitteena on luoda yli 55-vuotiaille kansalaisille matalan kynnyksen ja leikkisä pääsy ympäristö- ja digitaalisen lukutaidon alustalle, mikä antaa heille mahdollisuuden omaksua terveellisempää käyttäytymistä, aktiivisempaa kansalaisuutta ja ympäristöystävällisempiä tapoja. Toivomme, että voit liittyä joukkoomme. Toivomme konferenssin olevan hedelmällinen tilaisuus asiantuntemuksen jakamiseen ja verkosojen laajentamiseen.

1 lokakuuta – Kansainvälinen ikäihmisten päivä

Kansainvälinen ikäihmisten päivä julistettiin YK:n yleiskokouksen 14. joulukuuta 1990 hyväksymällä päätöslauselmalla 45/106. Elinolojen paraneminen ja lääketieteen edistyminen ovat osaltaan pidentäneet keskimääräistä eliniänodotetta merkittävästi useimmissa maailman maissa. YK:n tutkimukset osoittavat, että vuoteen 2050 mennessä ikääntyneiden määrä kaksinkertaistuu. Suuri nousu tapahtuu Aasian ja Afrikan maissa, sillä Euroopan ja Pohjois-Amerikan maissa tämä on jo käynnissä oleva muutos. Kansainvälisenä ikäihmisten päivänä juhlitaan ikääntymisen arvoa yhteiskunnille ja korostetaan sen tärkeää panosta koko yhteisölle. Vuoden 2022 kansainvälisenä ikääntyneiden päivänä YK keskittyi naisiin. Siksi he valitsivat tavoitteikseen seuraavat: Korostaa ikääntyneiden naisten sietokykyä ympäristön, sosiaalisen, taloudellisen ja elinikäisen eriarvoisuuden edessäLisätä tietoisuutta parannetun maailmanlaajuisen tiedonkeruun tärkeydestä iän ja sukupuolen mukaan eriteltynä “• Kehottaa jäsenvaltioita, YK-yksiköitä, UN Women -naisia ja kansalaisyhteiskuntaa ottamaan iäkkäät naiset kaikkien politiikkojen keskipisteeseen ja varmistamaan sukupuolten tasa-arvon pääsihteerin raportissa Our Common Agenda . kuvatulla tavalla.” GreenerAgessa arvostamme ikääntyneiden aikuisten panosta ilmaston ja ympäristön muutosten torjumiseen. Tutkimuksemme ja haastattelumme osoittivat, että yli 55-vuotiaat aikuiset ovat halukkaita muuttamaan käyttäytymistään, mutta eivät usein tiedä mitä tehdä tai miten. Kehitämme nyt oppimisalustaa, jossa on saatavilla työkaluja ja materiaaleja, jotka auttavat tekemään tämän muutoksen ympäristöystävällisempään käyttäytymiseen!

GreenerAge: 55+ ympäristö- ja ilmastolukutaitokokoelma!

GreenerAge-hankkeessa olemme tehneet vuoden 2022 aikana ahkerasti töitä 55+ ympäristö- ja ilmastolukutaitokokoelmamme eteen! Teimme katsauksen olemassa olevista työkaluista, alustoista ja parhaista käytännöistä ympäristölukutaitoon ja -käyttäytymisen muutoksiin kussakin kumppanimaassa kansallisella ja EU-tasolla. Keräsimme keskeisiä näkemyksiä GreenerAge-alustan kehittämistä varten. TULOKSET: Yli 55-vuotiaat kansalaiset ovat hyvin huolissaan planeetastamme ja ovat motivoituneita toimimaan ympäristöystävällisemmin ja muuttamaan käyttäytymistään. Tiedostaminen ei kuitenkaan tarkoita, että kansalaiset käyttäytyisivät ympäristöystävällisesti. Tällä hetkellä puuttuu hyödyllisiä käytäntöjä ja työkaluja, jotka tukevat ympäristöystävällistä käyttäytymistä. Nämä ensimmäiset tulokset tukevat GreenerAge-hankkeen merkitystä ja sen yhteiskunnallista vaikutusta, kun alusta on täysin saatavilla (vuoden 2023 lopussa). GreenerAge-hankkeen tavoitteena on luoda yli 55-vuotiaille kansalaisille pelillistetty matalan kynnyksen ympäristö- ja digitaalisen lukutaidon alusta, joka edistää itsereflektointia ja tarjoaa positiivisia ja voimaannuttavia työkaluja ympäristö- ja ilmastokysymyksiin.

GreenerAge esiteltiin toisessa Regeneration of Cities -kongressissa

7. ja 8. kesäkuuta toinen Regeneration of Cities -kongressi pidettiin Łódźissa Puolassa. GreenerAge-hankettamme ja sen yhteiskunnallisia vaikutuksia esitteli Raúl Castaño-Rosa TAU:sta. Regeneration of Cities -kongressi tarjoaa tilaisuuden keskustella kaupunkien uudistamiseen liittyvistä ongelmista ja yhteiskunnan roolista tässä prosessissa, kulttuuri- ja teollisuusperinnön merkityksestä elvyttämisresurssina ja siitä, mitä yhteiskunnassa pitäisi muuttaa sosiaalisesta, taloudellisesta ja pääasiassa kaupunkien alueellisesta näkökulmasta. Kaupunkien sosiaalinen elvyttäminen voi auttaa lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia, mutta se edellyttää kansalaisten sitoutumista ja osallistumista jättämättä ketään jälkeen. GreenerAge-hanke pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman tiedottamalla, sitouttamalla ja kannustamalla yli 55-vuotiaita aikuisia ryhtymään myönteisiin toimiin ilmastonmuutosta vastaan ja vähentämään ympäristövaikutuksia jokapäiväisessä elämässään.

Misericórdia de Seia tukee GreenerAge-yhteistyötä vanhempien aikuisten ja hoitajien kanssa Portugalissa

SHINE 2Europe ja Santa Casa da Misericórdia de Seia ovat virallistaneet yhteistyönsä kansainvälisessä hankkeessa, joka on suunnattu erityisesti vanhemmille aikuisille. Tällä hetkellä ja seuraavien kahden vuoden ajan Santa Casa da Misericórdia de Seian ammattilaiset ja asiakkaat osallistuvat SHINEn kutsusta kansainväliseen GreenerAge-hankkeeseen edistääkseen yli 55-vuotiaiden aikuisen osallistumista ja koulutusta liittyen ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristövaikutusten vähentämiseen heidän jokapäiväisessä elämässään. GreenerAge on Suomen johtama Erasmus+ -hanke, jossa on kumppaneita Saksasta, Alankomaista, Puolasta ja Portugalista. Hanke kehittää digitaalisen oppimisalustan parantamaan yli 55-vuotiaiden ympäristö- ja digitaalista lukutaitoa. Alustalla on saatavilla interaktiivisia työkaluja ja sisältöä, käsikirja kouluttajille ja suosituksia aiheesta. Portugalin virallinen kumppani tässä kansainvälisessä konsortiossa on SHINE 2Europe, keskusta-alueen yritys, jonka tavoitteena on edistää inklusiivisempia yhteisöjä. Sen toimitusjohtaja Carina Dantas sanoo: “On erittäin tärkeää ottaa kansalaisyhteiskunnan tahot, kuten Misericórdia de Seia, mukaan innovatiivisiin hankkeisiin ja luoda siltoja maamme sisäalueiden kanssa, joka on niin usein aliedustettu. Tutkimus ei voi jäädä kirjoihin tai instituutioihin; sen on saavutettava kansalaiset. Misericórdian tiimi on erittäin dynaaminen ja olemme innoissamme voidessamme vahvistaa yhteistyötä tässä ja muissa tulevissa projekteissa.” Projektin yhteistyökumppaneita Portugalissa ovat myös Order of Engineers (Delegation of the Center) ja ITECONS. Santa Casa da Misericórdia de Seia oikeusasiamiehensä Paulo Caetanon kanssa ymmärtää, että tämäntyyppiset hankkeet ja kumppanuudet ovat erittäin tärkeitä, koska ne kehittävät taitoja ja tietoja eri tasoilla – yli 55-vuotiaiden taitoja – ja samalla laitoksen työntekijöiden taitoja ilmastonmuutoslukutaidon ja ympäristötietoisuuden edistämiseksi. Seuraavan kahden vuoden aikana Santa Casa da Misericórdia de Seia osallistuu projektiin toteuttamalla ja neuvomalla sisällön suunnittelua, antamalla palautetta sisällöstä eri vaiheissa, tukemalla työpajojen ja haastattelujen toteuttamista sekä keräämällä mielipiteitä ja käyttäjien tarpeita.

GreenerAge projektin aloituskokous

Planeettamme kaipaa toimiamme! Ilman meidän toimintaamme, saatamme kohdata jopa 5’C maapallon keskilämpötilan nousun. Tämä johtaisi tuhansiin ilmansaasteista ja lämpöaalloista johtuviin ennenaikaisiin kuolemiin. Tästä syystä olemme iloisia saadessamme käynnistää uusimman projektimme: GreenerAge| Ilmastonmuutos- ja ympäristönlukutaitoa taajamissa asuville yli 55-vuotialle Me GreenerAge projektissa haluamme tukea sinua tekemään VIHREITÄ valintoja. Seuraavan kahden vuoden aikana, tulet löytämään täältä OPPIMISALUSTAN, jonka avulla voit kehittää ympäristönlukutaitoasi ja digitaalisia taitojasi erilaisten TYÖKALUJEN avulla, TIETOPAKETIN sekä KOULUTTAJAN OPPAAN kanssa. Konsortiomme koostuu Suomen, Portugalin, Saksan, Hollannin sekä Puolan sitoutuneista ja luovista edustajista.