GreenerAge: 55+ ympäristö- ja ilmastolukutaitokokoelma!

GreenerAge-hankkeessa olemme tehneet vuoden 2022 aikana ahkerasti töitä 55+ ympäristö- ja ilmastolukutaitokokoelmamme eteen!

Teimme katsauksen olemassa olevista työkaluista, alustoista ja parhaista käytännöistä ympäristölukutaitoon ja -käyttäytymisen muutoksiin kussakin kumppanimaassa kansallisella ja EU-tasolla. Keräsimme keskeisiä näkemyksiä GreenerAge-alustan kehittämistä varten.

TULOKSET:

Yli 55-vuotiaat kansalaiset ovat hyvin huolissaan planeetastamme ja ovat motivoituneita toimimaan ympäristöystävällisemmin ja muuttamaan käyttäytymistään.

Tiedostaminen ei kuitenkaan tarkoita, että kansalaiset käyttäytyisivät ympäristöystävällisesti.

Tällä hetkellä puuttuu hyödyllisiä käytäntöjä ja työkaluja, jotka tukevat ympäristöystävällistä käyttäytymistä.

Nämä ensimmäiset tulokset tukevat GreenerAge-hankkeen merkitystä ja sen yhteiskunnallista vaikutusta, kun alusta on täysin saatavilla (vuoden 2023 lopussa).

GreenerAge-hankkeen tavoitteena on luoda yli 55-vuotiaille kansalaisille pelillistetty matalan kynnyksen ympäristö- ja digitaalisen lukutaidon alusta, joka edistää itsereflektointia ja tarjoaa positiivisia ja voimaannuttavia työkaluja ympäristö- ja ilmastokysymyksiin.