GreenerAge esiteltiin kansainvälisessä Learning and Implementing Social Innovation -konferenssissa

Erasmus+ -projekti GreenerAge | Climate Change and Environmental Literacy for Urban Citizens 55+ esiteltiin 8. helmikuuta Coimbrassa kansainvälisessä konferenssissa Learning and Implementing Social Innovation – talking Smart Healthy Age-Friendly Environments.

Konferenssin järjestivät yhdessä SHINE 2Europe, AFEdemy, NET4Age-Friendly ja Coimbran Sairaanhoitajakoulu. Meillä oli etuoikeus saada projektikoordinaattori, Tampereen yliopisto (Suomi) osallistumaan yhteen istunnoista.

Raúl Castaño-Rosa esitteli “Ihmiset interventioiden keskipisteessä” projektin, mukaan lukien kehitettävät työkalut – ympäristö- ja ilmastolukutaitokokoelman, digitaalisen oppimisalustan, kouluttajien työkalupakin ja joukon suosituksia poliittisille päättäjille – jotka mahdollistavat yli 55-vuotiaiden tiedottamisen, osallistumisen ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja vähentää ympäristövaikutuksia jokapäiväisessä elämässään osana vihreää siirtymää.

GreenerAge on hanke, johon osallistuu viisi organisaatiota viidestä Euroopan maasta: Portugalista, Suomesta, Alankomaista, Saksasta ja Puolasta. Organisaatiot ovat sitoutuneet edistämään siirtymistä vihreämpään maailmaan.

Kukin kumppani valmistelee parhaillaan kansallista raporttia ymmärtääkseen maansa ympäristölukutaidon tilaa, ympäristökasvatusta ja käyttäytymismalleja, joita tarvitaan ympäristöhaittojen minimoimiseksi. Tavoitteena on tunnistaa tärkeimmät aukot ja muutokset, jotka on otettava käyttöön yli 55-vuotiaiden aikuisten käyttäytymisessä erilaisten hankkeen työkalujen avulla.

Olemme kaikki vastuussa planeetastamme, ja yli 55-vuotiaat ihmiset voivat antaa vahvan panoksen vihreämpään maailmaan siirtymisessä: heillä on usein aikaa, kypsyyttä, elämänkokemusta ja asiantuntemusta, olosuhteet, jotka antavat heille mahdollisuuden edistää merkittävästi vihreämpää tulevaisuutta, joko yksin tai vapaaehtoisena!