Misericórdia de Seia tukee GreenerAge-yhteistyötä vanhempien aikuisten ja hoitajien kanssa Portugalissa

SHINE 2Europe ja Santa Casa da Misericórdia de Seia ovat virallistaneet yhteistyönsä kansainvälisessä hankkeessa, joka on suunnattu erityisesti vanhemmille aikuisille. Tällä hetkellä ja seuraavien kahden vuoden ajan Santa Casa da Misericórdia de Seian ammattilaiset ja asiakkaat osallistuvat SHINEn kutsusta kansainväliseen GreenerAge-hankkeeseen edistääkseen yli 55-vuotiaiden aikuisen osallistumista ja koulutusta liittyen ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristövaikutusten vähentämiseen heidän jokapäiväisessä elämässään.

GreenerAge on Suomen johtama Erasmus+ -hanke, jossa on kumppaneita Saksasta, Alankomaista, Puolasta ja Portugalista. Hanke kehittää digitaalisen oppimisalustan parantamaan yli 55-vuotiaiden ympäristö- ja digitaalista lukutaitoa. Alustalla on saatavilla interaktiivisia työkaluja ja sisältöä, käsikirja kouluttajille ja suosituksia aiheesta.

Portugalin virallinen kumppani tässä kansainvälisessä konsortiossa on SHINE 2Europe, keskusta-alueen yritys, jonka tavoitteena on edistää inklusiivisempia yhteisöjä.

Sen toimitusjohtaja Carina Dantas sanoo: “On erittäin tärkeää ottaa kansalaisyhteiskunnan tahot, kuten Misericórdia de Seia, mukaan innovatiivisiin hankkeisiin ja luoda siltoja maamme sisäalueiden kanssa, joka on niin usein aliedustettu. Tutkimus ei voi jäädä kirjoihin tai instituutioihin; sen on saavutettava kansalaiset. Misericórdian tiimi on erittäin dynaaminen ja olemme innoissamme voidessamme vahvistaa yhteistyötä tässä ja muissa tulevissa projekteissa.”

Projektin yhteistyökumppaneita Portugalissa ovat myös Order of Engineers (Delegation of the Center) ja ITECONS.

Santa Casa da Misericórdia de Seia oikeusasiamiehensä Paulo Caetanon kanssa ymmärtää, että tämäntyyppiset hankkeet ja kumppanuudet ovat erittäin tärkeitä, koska ne kehittävät taitoja ja tietoja eri tasoilla – yli 55-vuotiaiden taitoja – ja samalla laitoksen työntekijöiden taitoja ilmastonmuutoslukutaidon ja ympäristötietoisuuden edistämiseksi. Seuraavan kahden vuoden aikana Santa Casa da Misericórdia de Seia osallistuu projektiin toteuttamalla ja neuvomalla sisällön suunnittelua, antamalla palautetta sisällöstä eri vaiheissa, tukemalla työpajojen ja haastattelujen toteuttamista sekä keräämällä mielipiteitä ja käyttäjien tarpeita.