Kansainvälinen konferenssi: Learning and Implementing Social Innovation

  1. ja 9. marraskuuta puhumme Coimbrassa älykkäistä terveistä ikäystävällisistä ympäristöistä ja sosiaalisista innovaatioista. Tämän konferenssin järjestävät yhdessä Coimbran sairaanhoitajakoulu, SHINE2Europe ja AFEdemy. Konferenssin tavoitteena on jakaa ja keskustella sosiaaliseen innovaatioon liittyvistä lähestymistavoista, projekteista ja parhaista käytännöistä sekä terveellisempien ja osallistavien ympäristöjen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Erittäin mielenkiintoisten paneelikeskustelijoiden lisäksi konferenssin aikana järjestetyt työpajat ja tapaamiset mahdollistavat erilaisten projektien esittelyn ja keskustelun.

Odotamme innolla 8. marraskuuta iltapäivää, jolloin Tampereen yliopiston Raul Castaño Rosa esittelee GreenerAge-projektimme henkilökeskeisiä interventioita käsittelevässä paneelissa.

GreenerAgen tavoitteena on luoda yli 55-vuotiaille kansalaisille matalan kynnyksen ja leikkisä pääsy ympäristö- ja digitaalisen lukutaidon alustalle, mikä antaa heille mahdollisuuden omaksua terveellisempää käyttäytymistä, aktiivisempaa kansalaisuutta ja ympäristöystävällisempiä tapoja.GreenerAgen tavoitteena on luoda yli 55-vuotiaille kansalaisille matalan kynnyksen ja leikkisä pääsy ympäristö- ja digitaalisen lukutaidon alustalle, mikä antaa heille mahdollisuuden omaksua terveellisempää käyttäytymistä, aktiivisempaa kansalaisuutta ja ympäristöystävällisempiä tapoja.GreenerAgen tavoitteena on luoda yli 55-vuotiaille kansalaisille matalan kynnyksen ja leikkisä pääsy ympäristö- ja digitaalisen lukutaidon alustalle, mikä antaa heille mahdollisuuden omaksua terveellisempää käyttäytymistä, aktiivisempaa kansalaisuutta ja ympäristöystävällisempiä tapoja.

Toivomme, että voit liittyä joukkoomme. Toivomme konferenssin olevan hedelmällinen tilaisuus asiantuntemuksen jakamiseen ja verkosojen laajentamiseen.