Frederico

Tutustu GreenerAge:n interaktiiviseen alustaan: GreenerAge Land!

GreenerAge Land-alusta on nyt virallisesti julkaistu! Projektiimme kuului helposti saatavilla olevan digitaalisen lukutaitoalustan julkaiseminen kansalaisille, jotka ovat 55-vuotiaita ja sitä vanhempia. Tämän pelillistetyn interaktiivisen oppimisalustan tavoitteena on vahvistaa vanhempien kansalaisten digitaalisia taitoja ja osaamista, sekä edistää heidän ilmastomuutoslukutaitoaan, kestävien käyttäytymistapojen omaksumista ja aktiivista kansalaisuutta. Tämä työkalu voi olla hyödyllinen myös aikuiskouluttajille, päättäjille ja organisaatioille. GreenerAge Land on interaktiivinen alusta, joka tarjoaa tietoa monista ilmastonmuutokseen liittyvistä teemoista. Ilmastomuutoslukutaito on olennaista, jotta kansalaiset voivat ymmärtää ilmastomuutoksen taustan, sen seuraukset ja mitä käytännön asioita voidaan toteuttaa. Alusta auttaa arvioimaan, mitä voidaan tehdä ilmastonmuutoksen estämiseksi ja/tai hidastamiseksi, mutta se myös edistää kriittistä ajattelutapaa. Tämä alusta tarjoaa myös tietoa siitä, miten lisätä kierrätystietoa ja -käyttäytymistä, kestävää ruoankulutusta, kestävää vedenkulutusta, kestäviä liikkumisvalintoja, kestävää energiankulutusta ja kestävää asumista kotona. GreenerAge Land tarjoaa informatiivisen ja interaktiivisen kurssin jokaisesta näistä aiheista. Voit aloittaa oppimisen jokaisesta kategoriasta tekstin, videoiden ja kuvien avulla. Tarjoamme myös lisätietoa kustakin aiheesta niille, jotka haluavat oppia vielä enemmän. Valitun tiedon oppimisen jälkeen käyttäjät voivat myös testata tietonsa kokeella, jossa valita itselleen parhaiten sopivan vaikeustason. Lisäksi tarjolla on harjoitteita yksilö- ja yhteisötasolla. GreenerAge Landistä löytyy myös jokaiseen aihealueeseen liittyviä inspiroivia tarinoita ja käytäntöjä, sekä digitaalisia työkaluja digitaalisten taitojen vahvistamiseksi ja tukemiseksi! Oppimisen aloittamiseksi lukija voi joko luoda oman tilin, tai kirjautua vierailijana. Tilin luominen antaa sinulle pääsyn henkilökohtaiseen kojelautaan, jossa voit tarkistaa koulutusalueesi ja saavutetut ansiomerkit. Käynti verkkosivustollamme lisätietoja varten!

GreenerAge – Suosituksia poliittiseen päätöksentekoon

Yksi GreenerAge-projektin tuottamista lopputuloksista on esite, jossa annetaan suosituksia poliittiseen päätöksentekoon. Se sisältää suosituksia, jotka perustuvat tutkimukseen sekä 15 haastatteluun päättäjien, ympäristöjärjestöjen ja aktivistien kanssa viidessä kumppanimaassa. Tämän esitteen tarkoituksena on tiedottaa sidosryhmille ja päättäjille ilmastonmuutoksen politiikan uudelleenarvioinnista. GreenerAge keskittyy yli 55-vuotiaiden kansalaisten arvokkaaseen rooliin vihreämmän tulevaisuuden edistämisessä. Heidän tarpeensa ja aktiivinen kansalaisuutensa on otettava huomioon uutta oikeudellista ja hallinnollista politiikkaa suunniteltaessa. GreenerAge-projekti keskittää suosituksensa viiteen teemalliseen alueeseen kestävyyden suhteen: kestävään kuljetukseen ja liikkumiseen, kestävään vedenkulutukseen, kierrätykseen, kestävään energiankulutukseen ja kestävään ruoankulutukseen. Mitä voit löytää tästä esitteestä? Nimesimme jokaiselle kestävyyden ja ilmastomuutoslukutaidon aihealueelle useita hyviä käytäntöjä, joita voidaan toteuttaa. Nämä käytännöt tunnistettiin paikallisella, alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Esimerkki: Miten voimme käytännössä toteuttaa kestävää poliitiikkaa kuljettamisen ja liikkumisen osa-alueella? Ehdotamme esimerkiksi kestävämpiä liikennemuotoja ja vaihtoehtoja yksityisautoilulle, kuten pyöräkaistojen ja kimppakyytien kehittämisen. Mutta miten voimme osallistaa vanhempia kansalaisia tähän prosessiin? Suosittelemme edistämään sen käyttöä kattavalla ja saavutettavalla tavalla, jotta kestävyyden hyödyt voidaan tehokkaasti ymmärtää. Näitä suosituksia ja käytäntöjä toteutettaessa vanhempien kansalaisten osallistaminen ja tarpeet tulisi ottaa huomioon. Vanhemmat aikuiset voivat tarjota arvokkaita elämänkokemuksia ja heillä voi olla erityisitä motivaatioita käyttäytymisensä muuttamiseksi, esimerkiksi lastenlastensa kautta. On olemassa tiettyjä kohtia, joita päätöksenteossa voidaan muokata ja ottaa huomioon tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ensimmäinen askel on tunnistaa kohderyhmäsi ja heidän kiinnostuksensa, sekä löytää tehokkaita tapoja osallistaa heitä, huomioimalla politiikan painopisteet. Avuksi kohderyhmän saavuttamiseen esittelemme Haagin ammattikorkeakoulun toteuttaman tutkimuksen ikäystävällisistä kaupungeista. Tämä tutkimus luokitteli vanhemmat aikuiset ryhmiin heidän ympäristöuskomustensa, taloudellisen tilanteensa, ympäristövaikutteisen käyttäytymisensä ja taloudellisista hyödyistä motivoituneen käyttäytymisen perusteella. Jokainen ryhmä auttaa osoittamaan, millä osa-alueilla vanhemmat kansalaiset voivat hyötyä minkäkinlaisen politiikan käyttöönotosta. Tällä tavalla tieto ja toimenpiteiteet voidaan kohdistaa tehokkaammin ja näin osallistaa ihmisiä. Voit oppia lisää suosituksistamme täältä.

GreenerAge:n kouluttajan opas työpajan ohjaukseen

Kouluttajan opas on yksi GreenerAge-projektin tuloksista. Sen tarkoituksena on tukea fasilitaattoreita ja toimia oppaana työpajojen valmistelussa. Vaikka itse työpaja keskittyy 55 vuotta täyttäneisiin kansalaisiin, tämä kouluttajan opas helpottaa koko työpajan valmisteluprosessia, korostaen rooliasi fasilitaattorina! Aikuiskoulutukseen keskittyvä GreenerAge-projekti käyttää työpajoissa monivaiheista metodologista lähestymistapaa, joka luo inklusiivista ympäristöä. Projektin tuloksena löydettiin neljä pääasiallista lähestymistapaa: henkilökohtainen lähestymistapa, analyysi, konfliktien käsittely ja positiivinen lopputulos. Mikä on tämän työpajan päämäärä? Fasilitaattorina sinun tulisi pyrkiä opettamaan ikääntyville ihmisille ilmastonmuutoslukutaitoa, kehittämällä heidän taitojaan ja tarjoten heille sopivia työkaluja. Tällä tavalla voidaan edistää kestäviä tapoja ja yhteisöjä. Opetussuunnitelmassamme ehdotamme erilaisia lähestymistapoja pajoihin, välineitä ja käytännön suosituksia jään murtamiseen pajojen alussa, sekä muita harjoituksia ja erilaisia istuntoja. Suunnitelma noudattaa ehdotettuja ilmastonmuutoslukutaidon oppimisyksiköitä ja viittä tunnistettua kestävyyden avainaluetta, joita on kestävä liikenne ja liikkuminen, kestävä vedenkulutus, kierrätystieto ja -käyttäytyminen, kestävä energiankulutus ja kestävä ruoankulutus. GreenerAge Land -alustaa suositellaan oppimistyökaluksi erityisesti oppijoille, joilla on alempi koulutustaso. Tiedämme, kuinka vaikeaa tapojemme muuttaminen voi olla… tämän huomioiden ehdotamme henkilökohtaista toimintasuunnitelmaa, jossa osallistujat voivat pohtia, mitä käyttäytymistapoja he voivat ja heidän tulisi muuttaa liikkuessamme kohti kestävämpää ja ilmastolle parempaa tulevaisuutta. Seuraavaksi askeleeksi suositellaan myös yhteisön toimintasuunnitelman laatimista. Työkalupakissamme tarjoamme useita materiaaleja, kuten tapaustutkimuksia, PowerPoint-esityksiä ja tulostettavia materiaaleja. Tapauskuvausten avulla fasilitaattorit voivat herättää keskusteluja henkilökohtaisista ja yhteisön toimintasuunnitelmista. Fasilitaattorina sinun tulisi tarjota kaikille työpajan osallistujille valitut materiaalit; näitä voi olla kuitenkin tarve mukauttaa heidän erityisiin kiinnostuksiinsa ja tarpeisiinsa. Osallistumalla tähän työpajaan nämä kansalaiset ilmaisevat jonkinlaista kiinnostusta ja tietämystä kestävyydestä, mutta heidän motiivinsa voivat vaihdella. GreenerAge-työpaja pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden kaikille sukupolville vaihtaa mielipiteitä ja tietoa, riippumatta heidän taustastaan. Jos tämä kouluttajan opas kiinnostaa sinua, vieraile: https://fi.greenerage.eu/wp-content/uploads/2024/03/Trainer-manual_FIN.pdf

GreenerAge:n käsikirjan virallinen julkaisu

GreenerAge-projektin päämääränä on vanhempien kansalaisten voimaannuttaminen taitoja ja osaamista parantavien kestävien työkalujen avulla. Tässä käsikirjassa käsitellään viisi keskeistä kestävän elämäntavan aluetta ja annetaan käytännön vinkkejä, joita voit ottaa käyttöön päivittäisessä elämässäsi: Kestävä kuljetus ja liikkuminen – Järjestelmät ja käytännöt, joiden tavoitteena on ihmisten ja tavaroiden tehokas, ympäristöystävällinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen liikkuminen. Vinkit: Kävellään useammin, hyödynnetään kimppakyytejä, siirrytään sähköllä liikkumiseen, käytetään paikallista joukkoliikennettä ja vältetään lentämistä ympäristöhaittojen minimoimiseksi. Kestävä veden kulutus – Vesiresurssien tehokas ja vastuullinen käyttö nykytarpeet täyttämällä ja vaarantamatta veden saatavuutta tuleville sukupolville. Vinkit: Ekosysteemin säilyttämiseksi käytetään vähemmän vettä, käytetään ja kierrätetään vettä vastuullisesti, sekä pohditaan omaa käyttöämme. Kierrätys – Jätteiden uudelleenkäyttö, kerääminen, lajittelu ja muuttaminen uusiksi tuotteiksi sekä raaka-aineiden tarpeen vähentäminen. Vinkit: Ympäristövaikutusten minimoimiseksi opitaan kierrätyksen periaatteet, vaihdetaan tai lahjoitetaan tavaroita ja/tai vaatteita, opitaan ja opastetaan muita sekä jaetaan näitä vinkkejä. Kestävä energia – Energian tehokas käyttö ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen. Tällä tavoin nykyiset ja tulevat energiantarpeet voidaan täyttää ja ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Vinkit: Resurssien säilyttämiseksi käytetään LED-lamppuja, vähennetään laitteiden valmiustilan käyttöä, ollaan tietoisia energiatoimittajien eroista ja etsitään saatavilla olevia aloitteita ja tukia, jotta voimme yhteisönä olla kestävämpiä. Kestävä ruoka – Otetaan huomioon ruoan tuotannon ympäristövaikutukset, tuetaan pitkäaikaista ruoantuotantoa ja hyvinvointia yleisesti. Vinkit: Älä tuhlaa ruokaa, vältä muovia ostoksilla, tue paikallisia tuottajia ja opiskele itse ja opeta muita aiheesta. Tämä käsikirja on kansalaisten ja asiantuntijoiden yhteistyön tulos. Tavoitteena on esitellä ilmastotietoutta yleisesti ja viisi keskeistä kestävän elämäntavan aluetta. Viiden kumppanimaan toteuttamia haastatteluja ja ihmisten henkilökohtaisia kokemuksia käytettiin tiedonpuutteiden tunnistamiseen. Tämän tiedon avulla annetaan vinkkejä vanhemmille kansalaisille, miten terveellisempiä käyttäytymistapoja voi omaksua arkielämässä. Voit tutustua käsikirjaamme täällä.

GreenerAge: Viides ja viimeinen kansainvälinen projektikokous Portossa

GreenerAge-konsortio piti viidennen ja viimeisen kansainvälisen projektikokouksensa Portossa, Portugalissa 21. ja 22. helmikuuta 2024. Kokous järjestettiin hybridimuodossa ja se tarjosi mahdollisuuden esitellä projektin viimeisimmät edistysaskeleet. Kokouksessa käsiteltiin projektin tuloksia: kompendiumia, kouluttajan käsikirjaa, suosituspolitiikkavihkosta sekä GreenerAge Land -verkkokoulutusalustaa, joka avataan virallisesti lähiviikkoina. Paikalla olleet Portossa osallistujat saivat tilaisuuden vierailla Vintage for a Cause -yrityksessä ja brändissä, joka keskittyy kiertotalouden suunnitteluun. Tämä lähestymistapa pyrkii minimoimaan jätettä, kierrättämään ja käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja sekä vähentämään ympäristövaikutuksia. Yritys tarjoaa ainutlaatuista vaatetusta eri suunnittelijoilta. Vintage for a Cause tukee sisällyttämisen ja voimaannuttamisen aloitetta nimeltä “Mummolta trendikkääksi”, joka on suunniteltu erityisesti osallistamaan ja voimaannuttamaan yli 50-vuotiaita naisia. Tämä projekti tarjoaa koulutusta kestävässä muodissa ja mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen. GreenerAge-projekti on ollut poikkeuksellinen matka. Se ei ainoastaan tarjonnut meille mahdollisuutta luoda vahva kumppanuusverkosto ympäristön suojelemiseksi, vaan se myös loi mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ympäristö- ja ilmastonmuutoksen alalla. Odotamme innolla seuraavia askeleita!

Monistustapahtuma Maintalissa, Saksa.

ISIS (ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gemeinnützige GmbH) järjestämä GreenerAge-monistustapahtuma toteutui Maintalissa, Saksassa. Tapahtuma pidettiin kirjamessujen yhteydessä, jotka järjesti NGO “Persönlichkeit mit Perspektiven” aikuisille ja lapsille suunnatuilla ympäristö- ja ilmastonmuutosaiheisilla kirjoilla. Monistustapahtuma tarjosi myös mahdollisuuden kunnalle esitellä uusia rahtipyöriä. GreenerAge-tiedotusmateriaalia jaettiin osallistujille, mukana oli painettu käsikirja ja lentolehtisiä erityisestä paperista, joka sisälsi siemeniä toukkaystävällisiin kukkiin. Kiinnostuneet vierailijat saivat tutustua GreenerAge-oppimisalustaan messujen aikana tarjolla olleiden kannettavien tietokoneiden avulla. Ne, jotka vastasivat oikein GreenerAge-tietovisoihin, pääsivät osallistumaan onnenpyörään ekologisilla palkinnoilla. Vieraita kutsuttiin myös osallistumaan kokoukseen, jossa esiteltiin ja keskusteltiin GreenerAge-projektin tavoitteista ja tuloksista, korostaen niiden potentiaalista vaikutusta Maintalin yhteisöön. Noin 100 kansalaista vieraili monistustapahtumassa, joista 53 vahvisti osallistumisensa kirjallisesti.

Monistustapahtuma Tychyssä, Puola

Joulukuun alussa Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) järjesti monistustapahtuman. Tapaaminen pidettiin Tychyssä, Puolassa. Tapahtumaan osallistui noin 40 henkilöä, mukaan lukien Tychyn seniorineuvoston jäseniä (LAB 60+ liittolaiskumppani), edustajia Tychyn kolmannen iän yliopistosta, Maluch126p-yhdistyksestä, Puolan ekologisen seuran Tychyn jaoston jäseniä ja Platinum Seniors Clubin jäseniä. Tapaamisen aikana projekti ja sen tulokset esiteltiin osallistujille, jotka saivat tutustua myös oppimisalustaan. Kaikki osallistujat osallistuivat vilkkaaseen keskusteluun, erityisesti GreenerAge-ratkaisun hyväksymisestä paikallisissa yhteisöissä.

Monistustapahtuma Leidenissä, Alankomaissa

20. marraskuuta AFEDEMY, Ikäystävällisten ympäristöjen akatemia, järjesti GreenerAge-monistustapahtuman. Tapahtuma pidettiin Leidenissä. Tapahtuman aikana esiteltiin GreenerAge-projekti pääktulosten kanssa, jotka koostuivat käsikirjasta, kouluttajan oppaasta, verkkokäyttöalustasta ja politiikkavihkosesta. Tapahtuma tarjosi myös mahdollisuuden esitellä muita hienoja aloitteita, kuten Meertalig Energy Helpdesk (esittelijöinä Rayan Younis ja Aaron Pereira) ja Energiefixers071 (esittelijänä Bart Groeneweg) monimuotoiselle ammattilaisten ja kestävyydestä innostuneiden kansalaisten yleisölle. Esitysten jälkeen osallistujat osallistuivat hedelmälliseen keskusteluun käyttäen worldcafe-menetelmää syventääkseen strategioita eri yleisöjen tavoittamiseksi ja osallistamiseksi ilmastonmuutoksen torjunnassa. Oli innostavaa nähdä tällainen vilkas ideoiden vaihto, mikä vahvisti käsitystä siitä, että yhteistyö on avain tehokkaaseen muutokseen.