GreenerAge:n käsikirjan virallinen julkaisu

GreenerAge-projektin päämääränä on vanhempien kansalaisten voimaannuttaminen taitoja ja osaamista parantavien kestävien työkalujen avulla. Tässä käsikirjassa käsitellään viisi keskeistä kestävän elämäntavan aluetta ja annetaan käytännön vinkkejä, joita voit ottaa käyttöön päivittäisessä elämässäsi:

Kestävä kuljetus ja liikkuminen – Järjestelmät ja käytännöt, joiden tavoitteena on ihmisten ja tavaroiden tehokas, ympäristöystävällinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen liikkuminen. Vinkit: Kävellään useammin, hyödynnetään kimppakyytejä, siirrytään sähköllä liikkumiseen, käytetään paikallista joukkoliikennettä ja vältetään lentämistä ympäristöhaittojen minimoimiseksi.

Kestävä veden kulutus – Vesiresurssien tehokas ja vastuullinen käyttö nykytarpeet täyttämällä ja vaarantamatta veden saatavuutta tuleville sukupolville. Vinkit: Ekosysteemin säilyttämiseksi käytetään vähemmän vettä, käytetään ja kierrätetään vettä vastuullisesti, sekä pohditaan omaa käyttöämme.

Kierrätys – Jätteiden uudelleenkäyttö, kerääminen, lajittelu ja muuttaminen uusiksi tuotteiksi sekä raaka-aineiden tarpeen vähentäminen. Vinkit: Ympäristövaikutusten minimoimiseksi opitaan kierrätyksen periaatteet, vaihdetaan tai lahjoitetaan tavaroita ja/tai vaatteita, opitaan ja opastetaan muita sekä jaetaan näitä vinkkejä.

Kestävä energia – Energian tehokas käyttö ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen. Tällä tavoin nykyiset ja tulevat energiantarpeet voidaan täyttää ja ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Vinkit: Resurssien säilyttämiseksi käytetään LED-lamppuja, vähennetään laitteiden valmiustilan käyttöä, ollaan tietoisia energiatoimittajien eroista ja etsitään saatavilla olevia aloitteita ja tukia, jotta voimme yhteisönä olla kestävämpiä.

Kestävä ruoka – Otetaan huomioon ruoan tuotannon ympäristövaikutukset, tuetaan pitkäaikaista ruoantuotantoa ja hyvinvointia yleisesti. Vinkit: Älä tuhlaa ruokaa, vältä muovia ostoksilla, tue paikallisia tuottajia ja opiskele itse ja opeta muita aiheesta.

Tämä käsikirja on kansalaisten ja asiantuntijoiden yhteistyön tulos. Tavoitteena on esitellä ilmastotietoutta yleisesti ja viisi keskeistä kestävän elämäntavan aluetta. Viiden kumppanimaan toteuttamia haastatteluja ja ihmisten henkilökohtaisia kokemuksia käytettiin tiedonpuutteiden tunnistamiseen. Tämän tiedon avulla annetaan vinkkejä vanhemmille kansalaisille, miten terveellisempiä käyttäytymistapoja voi omaksua arkielämässä.

Voit tutustua käsikirjaamme täällä.