Monistustapahtuma Tychyssä, Puola

Joulukuun alussa Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) järjesti monistustapahtuman.

Tapaaminen pidettiin Tychyssä, Puolassa.

Tapahtumaan osallistui noin 40 henkilöä, mukaan lukien Tychyn seniorineuvoston jäseniä (LAB 60+ liittolaiskumppani), edustajia Tychyn kolmannen iän yliopistosta, Maluch126p-yhdistyksestä, Puolan ekologisen seuran Tychyn jaoston jäseniä ja Platinum Seniors Clubin jäseniä.

Tapaamisen aikana projekti ja sen tulokset esiteltiin osallistujille, jotka saivat tutustua myös oppimisalustaan.

Kaikki osallistujat osallistuivat vilkkaaseen keskusteluun, erityisesti GreenerAge-ratkaisun hyväksymisestä paikallisissa yhteisöissä.