GreenerAge – Suosituksia poliittiseen päätöksentekoon

Yksi GreenerAge-projektin tuottamista lopputuloksista on esite, jossa annetaan suosituksia poliittiseen päätöksentekoon. Se sisältää suosituksia, jotka perustuvat tutkimukseen sekä 15 haastatteluun päättäjien, ympäristöjärjestöjen ja aktivistien kanssa viidessä kumppanimaassa. Tämän esitteen tarkoituksena on tiedottaa sidosryhmille ja päättäjille ilmastonmuutoksen politiikan uudelleenarvioinnista. GreenerAge keskittyy yli 55-vuotiaiden kansalaisten arvokkaaseen rooliin vihreämmän tulevaisuuden edistämisessä. Heidän tarpeensa ja aktiivinen kansalaisuutensa on otettava huomioon uutta oikeudellista ja hallinnollista politiikkaa suunniteltaessa.

GreenerAge-projekti keskittää suosituksensa viiteen teemalliseen alueeseen kestävyyden suhteen: kestävään kuljetukseen ja liikkumiseen, kestävään vedenkulutukseen, kierrätykseen, kestävään energiankulutukseen ja kestävään ruoankulutukseen.

Mitä voit löytää tästä esitteestä? Nimesimme jokaiselle kestävyyden ja ilmastomuutoslukutaidon aihealueelle useita hyviä käytäntöjä, joita voidaan toteuttaa. Nämä käytännöt tunnistettiin paikallisella, alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla.

Esimerkki: Miten voimme käytännössä toteuttaa kestävää poliitiikkaa kuljettamisen ja liikkumisen osa-alueella? Ehdotamme esimerkiksi kestävämpiä liikennemuotoja ja vaihtoehtoja yksityisautoilulle, kuten pyöräkaistojen ja kimppakyytien kehittämisen. Mutta miten voimme osallistaa vanhempia kansalaisia tähän prosessiin? Suosittelemme edistämään sen käyttöä kattavalla ja saavutettavalla tavalla, jotta kestävyyden hyödyt voidaan tehokkaasti ymmärtää.

Näitä suosituksia ja käytäntöjä toteutettaessa vanhempien kansalaisten osallistaminen ja tarpeet tulisi ottaa huomioon. Vanhemmat aikuiset voivat tarjota arvokkaita elämänkokemuksia ja heillä voi olla erityisitä motivaatioita käyttäytymisensä muuttamiseksi, esimerkiksi lastenlastensa kautta. On olemassa tiettyjä kohtia, joita päätöksenteossa voidaan muokata ja ottaa huomioon tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ensimmäinen askel on tunnistaa kohderyhmäsi ja heidän kiinnostuksensa, sekä löytää tehokkaita tapoja osallistaa heitä, huomioimalla politiikan painopisteet.

Avuksi kohderyhmän saavuttamiseen esittelemme Haagin ammattikorkeakoulun toteuttaman tutkimuksen ikäystävällisistä kaupungeista. Tämä tutkimus luokitteli vanhemmat aikuiset ryhmiin heidän ympäristöuskomustensa, taloudellisen tilanteensa, ympäristövaikutteisen käyttäytymisensä ja taloudellisista hyödyistä motivoituneen käyttäytymisen perusteella. Jokainen ryhmä auttaa osoittamaan, millä osa-alueilla vanhemmat kansalaiset voivat hyötyä minkäkinlaisen politiikan käyttöönotosta. Tällä tavalla tieto ja toimenpiteiteet voidaan kohdistaa tehokkaammin ja näin osallistaa ihmisiä.

Voit oppia lisää suosituksistamme täältä.