GreenerAge:n kouluttajan opas työpajan ohjaukseen

Kouluttajan opas on yksi GreenerAge-projektin tuloksista. Sen tarkoituksena on tukea fasilitaattoreita ja toimia oppaana työpajojen valmistelussa. Vaikka itse työpaja keskittyy 55 vuotta täyttäneisiin kansalaisiin, tämä kouluttajan opas helpottaa koko työpajan valmisteluprosessia, korostaen rooliasi fasilitaattorina!

Aikuiskoulutukseen keskittyvä GreenerAge-projekti käyttää työpajoissa monivaiheista metodologista lähestymistapaa, joka luo inklusiivista ympäristöä. Projektin tuloksena löydettiin neljä pääasiallista lähestymistapaa: henkilökohtainen lähestymistapa, analyysi, konfliktien käsittely ja positiivinen lopputulos.

Mikä on tämän työpajan päämäärä? Fasilitaattorina sinun tulisi pyrkiä opettamaan ikääntyville ihmisille ilmastonmuutoslukutaitoa, kehittämällä heidän taitojaan ja tarjoten heille sopivia työkaluja. Tällä tavalla voidaan edistää kestäviä tapoja ja yhteisöjä. Opetussuunnitelmassamme ehdotamme erilaisia lähestymistapoja pajoihin, välineitä ja käytännön suosituksia jään murtamiseen pajojen alussa, sekä muita harjoituksia ja erilaisia istuntoja. Suunnitelma noudattaa ehdotettuja ilmastonmuutoslukutaidon oppimisyksiköitä ja viittä tunnistettua kestävyyden avainaluetta, joita on kestävä liikenne ja liikkuminen, kestävä vedenkulutus, kierrätystieto ja -käyttäytyminen, kestävä energiankulutus ja kestävä ruoankulutus. GreenerAge Land -alustaa suositellaan oppimistyökaluksi erityisesti oppijoille, joilla on alempi koulutustaso.

Tiedämme, kuinka vaikeaa tapojemme muuttaminen voi olla… tämän huomioiden ehdotamme henkilökohtaista toimintasuunnitelmaa, jossa osallistujat voivat pohtia, mitä käyttäytymistapoja he voivat ja heidän tulisi muuttaa liikkuessamme kohti kestävämpää ja ilmastolle parempaa tulevaisuutta. Seuraavaksi askeleeksi suositellaan myös yhteisön toimintasuunnitelman laatimista.

Työkalupakissamme tarjoamme useita materiaaleja, kuten tapaustutkimuksia, PowerPoint-esityksiä ja tulostettavia materiaaleja. Tapauskuvausten avulla fasilitaattorit voivat herättää keskusteluja henkilökohtaisista ja yhteisön toimintasuunnitelmista. Fasilitaattorina sinun tulisi tarjota kaikille työpajan osallistujille valitut materiaalit; näitä voi olla kuitenkin tarve mukauttaa heidän erityisiin kiinnostuksiinsa ja tarpeisiinsa.

Osallistumalla tähän työpajaan nämä kansalaiset ilmaisevat jonkinlaista kiinnostusta ja tietämystä kestävyydestä, mutta heidän motiivinsa voivat vaihdella. GreenerAge-työpaja pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden kaikille sukupolville vaihtaa mielipiteitä ja tietoa, riippumatta heidän taustastaan.

Jos tämä kouluttajan opas kiinnostaa sinua, vieraile: https://fi.greenerage.eu/wp-content/uploads/2024/03/Trainer-manual_FIN.pdf