Työpaja Saksassa GreenerAge-materiaalien arvioimiseksi

14. ja 20. syyskuuta GreenerAge-projektin saksalaiset kumppanit, ISIS Institut für Soziale Infrastruktur, järjestivät kasvokkain tapahtuvia työpajoja seitsemän osallistujan voimin, jotka kokoontuivat antamaan palautetta käsikirjasta ja alustasta. Heillä kaikilla on vahva perehtyneisyys ympäristöaiheisiin, korostaen sitoutumistaan kestävään elämäntapaan.

Mitä tulee käsikirjaan, kaikilla osallistujilla oli positiivinen ensivaikutelma. Se on hyvin rakennettu, tarjoaa hyvän johdannon ja yleiskatsauksen. Erityisesti niille, jotka eivät ole vielä tutustuneet aiheeseen, se toimii arvokkaana lähtökohtana. Sen luettavuutta ja tiivistä esittelyä arvostettiin myös. Lisäksi motivoiva lähestymistapa ilman syyllistämistä sai hyvää palautetta.

Oppimisalustan osalta ryhmä huomautti, että jotkut tietovisan kysymykset näyttivät liian helpoilta. Tämä on tärkeää palautetta, ja GreenerAge-kumppanit ottavat sen vakavasti. Osallistujat ilmaisivat tarpeen enemmälle ajalle yksilöllisesti tutkia oppimisalustaa. He suostuivat palaamaan alustalle kotonaan mukavuutensa vuoksi, tunnistaen sen tarjoaman arvon.

Kysyttäessä voisivatko nämä tulokset auttaa heitä omaksumaan ympäristöystävällisiä käyttäytymistapoja, osallistujat huomauttivat, että heidän nykyiset elämäntapansa jo ovat linjassa ympäristöystävällisten käytäntöjen kanssa. Silti he arvostivat älykkään mittarin käyttöä energiankulutuksen seurannassa “kiitoksena” ajan ja asiantuntemuksen jakamisestaan.