Työpaja 55+ kansalaisten kanssa Suomessa

GreenerAge-projektin suomalaiset kumppanit, edustaen Tampereen yliopistoa (TAU), järjestivät sarjan työpajoja 13. ja 21. syyskuuta Tampereen aikuisopistolla. Nämä osallistavat työpajat keräsivät merkittävää osallistumista, joissa oli 14 ja 10 osallistujaa 13. ja 21. päivä.

TAU otti myös merkittävän roolin GreenerAge-projektin puolesta ‘Kaarikarkelot 2023’ tapahtumassa, missä he helpottivat tiedon levittämistä ja keräsivät palautetta Käsikirjasta ja Oppimisalustasta. Kahdeksan osallistujan kyselylomake täytettiin, ja palautetta etsittiin aktiivisesti paikalliselta ohjausryhmältä.

Osallistujat ilmaisivat positiivisia ensivaikutelmiaan Käsikirjasta. Useimmat osallistujat pitivät Käsikirjaa lupaavana sen potentiaalissa vaikuttaa myönteisesti heidän käyttäytymiseensä. Käsikirjan ehdotetut toiminnot saivat kiitosta niiden hyödyllisyydestä, ja osallistujat ilmoittivat oppivansa uusia asioita. Jotkut osallistujat ehdottivat kuitenkin tiettyjen tekstien lyhentämistä ja tiettyjen sisältöosien parantamista. Käsikirjassa annetut vinkit nousivat erityisen arvokkaana ominaisuutena.

Alustan suunnittelu sai positiivisia arvioita, ja osallistujat tukivat yleisesti valittuja värejä ja kuvien hyödyllisyyttä. Kaikki osallistujat kehuivat alustan käytettävyyttä, vaikka he ehdottivat parannuksia tietyillä alueilla, kuten painikkeiden kokoa, käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. ‘Tietovisat’ -ominaisuus ja pelillinen lähestymistapa saivat erityisen hyvää palautetta. Osallistujat ylistivät sisällön rakennetta ja selkeyttä teematasolla.