Kuuntelimme kansalaisia kumppanimaiden ympäristöaloitteista

GreenerAge-projektin kumppanit Suomesta, Portugalista, Puolasta, Alankomaista ja Saksasta esittivät seuraavan kysymyksen kansalaisille: ‘Mitä hyviä ympäristötoimia toteutetaan kansallisesti ja/tai paikallisesti laajalti?’

Saatujen vastausten perusteella korostui erittäin myönteinen kuva laajasta huolesta ympäristökysymyksistä näissä monipuolisissa maissa.

GreenerAge -ilmastonmuutos ja ympäristötietous kaupunkilaisille 55+ -projektissa pysymme lujasti sitoutuneina yli 55-vuotiaiden yksilöiden ympäristötietouden lisäämiseen. Tavoitteenamme on laajentaa tiedon saantia ja käyttäjäystävällisiä digitaalisia työkaluja samalla kun voimaannutamme aikuiskouluttajia tarjoamaan helposti saatavilla olevaa ja erittäin sopeutuvaa koulutusta kestävistä käytännöistä.