Tehokas lämmitysjärjestelmien käyttö talvella
Tietoa oppitunnista

Inspiroidu kestävistä menestystarinoista!

Astetta alemmas (Suomi) (Finland)
Astetta alemmas on valtakunnallinen energiansäästökampanja. Se käynnistyi 10.10.2022 ja kannustaa kaikkia suomalaisia säästämään energiaa talvikaudella. Kampanjalla on lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Lyhyen aikavälin tavoite on kannustaa yli 95 % suomalaisista talouksista säästämään energiaa ja leikkaamaan kulutustaan 5 % energian huippukäyttöaikoina. Pitkän aikavälin tavoite on laskea pysyvästi energiankulutusta ja vähentää sähkönkulutuksen huippuja. Verkkosivusto tarjoaa käytännön vinkkejä energiansäästöön eri elämänalueilla. Säästövinkit – Astetta Alemmas

Vuonna 2017 käynnistettiin kaksivuotinen energiaprojekti kaikissa kouluissa Pyhäjärven kaupungissa Suomessa, jossa sovellettiin Euronet 50/50 method1. Tämä menetelmä pyrkii säästämään energiaa ja rahallisia kustannuksia rakennuksessa. Se kannustaa rakennuksen käyttäjiä toimimaan energiansäästävästi ja samalla edistämään ympäristöystävällistä käyttäytymistä. 50/50-menetelmä koostuu yhdeksästä selkeästä vaiheesta, joilla tämä tavoite saavutetaan. Kouluopiskelijoita ja henkilökuntaa kehotetaan yhdessä pohtimaan tapoja vähentää sähkön, lämmön ja veden kulutusta. Energiankulutusta mitataan kuukausittain, ja tuloksia verrataan edellisten kolmen vuoden kulutukseen. Kunta palautti puolet energian ja veden kulutuksen säästöistä kouluille, joissa opiskelijat saivat itse päättää, miten ne käyttävät. Kahden vuoden aikana noin 10 000 euroa palautettiin kouluihin

Wrocławin kaupunki on ottanut käyttöön älykkään mittauksen kaupungissaan. Käytetty teknologia, AMIplus, on älykäs mittausjärjestelmä, joka mahdollistaa mittausdatan automaattisen käsittelyn, siirron ja hallinnan. Se mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän sähkömittareiden ja jakelijan välillä samalla antaen kuluttajille asiakkaille pääsyn ajantasaiseen tietoon sähkönkulutuksesta. [link here: https://www.smart-energy.com/regional-news/europe-uk/nes-participates-in-taurons-smart-city-wroclaw-project-expansion/]

Hyötyjä on monia, mutta tärkeimmät voidaan tiivistää seuraavasti: 

  1. nopeampi ongelmien ratkaisu kuluttajille, esimerkiksi sähkökatkoksen tapauksessa järjestelmä lähettää tiedot suoraan sähköntoimittajalle. Tuloksena toimittaja voi selvittää ja ratkaista ongelmat nopeammin; 
  2. mahdollistaa etäluentamisen, tarjoten paremman turvallisuuden ja suojan petoksia vastaan; 
  3. älykkään mittarin näyttö antaa käyttäjän erikseen analysoida sähkönkulutusta. Tarjoten yksityiskohtaista tietoa sähkönkulutuksesta 15 minuutin – tunnin tarkkuudella ja siten edistäen käyttäytymisen muutosta