Kurssin sisältö
Testaa oppimistasi
0/1
Inspiroidu kestävistä menestystarinoista! 
0/1
Ota kantaa, tee muutos!
0/1
Vihreä työkalupakki
0/1
Tehokas ilmastointi kesällä
Tietoa oppitunnista

Miksi ilmastoinnin tehokas käyttö kesällä on tärkeää?

  • Käyttämällä ilmastointia tehokkaammin voimme auttaa vähentämään hiilijalanjälkeämme ja lieventämään ympäristövaikutuksiamme, osallistuen taisteluun ilmastonmuutosta vastaan.
  • Käyttämällä ilmastointia tehokkaammin ja vähentämällä energianhukkaa voimme auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat merkittävässä roolissa ilmaston lämpenemisessä ja sen haitallisissa vaikutuksissa ympäristöön.
  • Sähkön tuottaminen ei-uusiutuvista energialähteistä, kuten hiilestä, maakaasusta ja öljystä, liittyy rajallisten resurssien louhimiseen ja kuluttamiseen. Ilmastoinnin tehokas käyttö auttaa säästämään näitä arvokkaita resursseja, koska vähemmän energiaa kuluu, kun ilmastointijärjestelmiä käytetään optimaalisesti.