Kierrätystietoisuus- Ja Käyttäytymien
Tietoa oppitunnista

Miksi kierrätystietoisuus ja -käyttäytyminen ovat tärkeitä?

  • Kierrätyksellä on suora vaikutus saastumisen ehkäisyyn. Uusien tuotteiden valmistaminen ja raaka-aineiden louhinta aiheuttavat merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä. Kierrättämällä voimme merkittävästi vähentää näitä päästöjä ja alentaa saastumisen tasoa.

  • Mikäli emme kierrättäisi, kaatopaikat täyttyisivät nopeasti ja aiheuttaisivat ylivuodon ja saastumisen. Meremme kuormittuisivat jätteellä, uhaten merenelämää ja ekosysteemejä. Ajan myötä jäte tunkeutuisi ympäristöömme ja johtaisi luonnon elinympäristöjen tuhoutumiseen.