Kierrätystietoisuus- Ja Käyttäytymien
Tietoa oppitunnista

Kuinka jäte käsitellään?

Jätteenkäsittelyyn on erilaisia tapoja. Jäte voidaan käyttää uuden tuotteen luomiseen, hyödyntää energiana tai se voi päätyä kaatopaikalle.
Jätteiden jatkokäsittely
Yhdyskuntajätteen määrä lisääntyy
Jätetilastot