kestävän liikkuvuuden valinnat
Tietoa oppitunnista

Mitä ovat kestävän liikkuvuuden valinnat?

Liikkuvuus on tärkeä edellytys yhteiskunnalliseen osallistumiseen, työllisyyteen ja lopulta talouteen. Viime vuosikymmeninä ihmisten liikkuvuus on kasvanut tasaisesti. Mutta tämä kasvu liittyy kaasujen ja ilmansaasteiden päästöihin, jotka ovat haitallisia ympäristölle ja ilmastolle. Kestävää liikkuvuutta leimaa ajoneuvojen hiljentäminen, energiatehokkuuden lisääminen ja puhtaampi toiminta. Toinen lähestymistapa on vähentää ajoneuvoja ja korvata ne ympäristöystävällisemmillä liikennevälineillä, kuten rautateillä.
Kuten kaavioista näkyy, “kotimaan liikenteestä”, eli ihmisten ja tavaroiden kuljetuksesta kansallisten rajojen sisällä, peräisin olevat päästöt muodostavat suuren osan kokonaispäästöistä. Toisaalta rautateiden käyttö ei juuri aiheuta ympäristösaastetta, koska ne eivät ole yhtä laajalti kehittyneitä kuin maantieliikenneverkosto, ja niiden ympäristövaikutukset ovat merkittävästi paremmat.
Euroopan komissio on asettanut tavoitteeksi tehdä Euroopan liikkuvuusjärjestelmästä ilmastoneutraalin vuoteen 2050 mennessä. Fossiilisten polttoaineiden vaihtoehtoina sähkön käyttö liikkumiseen näyttelee myös roolia. Seuraavilla sivuilla näytämme sinulle, miten voit tehdä arkipäivän liikkuvuudestasi kestävämpää ja selitämme lisää näitä kestävän liikkuvuuden valintoja.
 
Lisätietoja eri liikennevälineiden hiilijalanjäljestä löydät alla olevasta infografiikasta: