Kestävät energiat yleisesti
Tietoa oppitunnista

Mitä kestävät energiat ovat?

Energia on kestävää, kun se tuotetaan energialähteistä, jotka eivät vahingoita ympäristöä ja ovat uudelleenkäytettäviä. Kestävä energia on yhä tärkeämpää, kun maapallon fossiiliset polttoaineet käyvät yhä vähiin. Energian tuotannon siirtäminen fossiilisista täysin kestäviin vaihtoehtoihin tunnetaan myös energiamurroksena.

Kuinka kestävää energiaa tuotetaan?
On useita tapoja tuottaa tätä energiaa ympäristöystävällisesti. Tuulimyllyt, aurinkopaneelit ja vesivoimalat ovat pääasiallisia kestävän energian tuotannon lähteitä.

Tuulimyllyt
Tuulimyllyt, joita kutsutaan myös tuuliturbiineiksi, tuottavat tuulienergiaa. Tuuli saa tuulimyllyn siivet pyörimään. Tuulimyllyn sisällä on generaattori, joka muuntaa pyörivät liikkeet (eli kinetiikkaenergian) sähköksi.

Aurinkopaneelit ja aurinkokerääjät
Toinen tapa tuottaa kestävää energiaa on käyttää aurinkopaneeleja ja aurinkokerääjiä. Nämä varmistavat aurinkopohjaisen energian tuotannon. Aurinkopaneelin ja aurinkokerääjän ero on siinä, että aurinkopaneeli muuntaa auringonvalon sähköksi ja aurinkokerääjä muuntaa auringon lämmön sähköksi. Aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö voidaan sitten käyttää lämpöpumpun energiana. Tällä tavoin voit tehdä lämmityksestäsi myös kestävämpää.

Vesivoimalaitokset
Vesivoimalat tuottavat vesivoimaa. Putoava ja virtaava vesi saa turbiinin pyörimään. Tämä tuottaa sähköä. On helpointa tuottaa energiaa vedestä vuoristoalueilla. Alankomaissa esimerkiksi tätä energialähdettä on vaikeampaa hyödyntää vuoristoalueiden puuttumisen vuoksi.