Kestävät energiat yleisesti
Tietoa oppitunnista

Miksi kestävä energia on tärkeää?

  • Kestävä energia keskittyy hyödyntämään uusiutuvia resursseja, kuten aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa, sähkön tuottamiseksi. Sähkön kysyntä kasvaa jatkuvasti myös elektronisten laitteiden, kuten kannettavien tietokoneiden, tablettien ja älypuhelinten lisääntyneen käytön vuoksi. Hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä voimme vähentää riippuvuuttamme rajallisista fossiilisista polttoainevarannoista ja varmistaa pitkäaikaisen energian kestävyyden.
  • Kestävä energia on tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Se auttaa siirtymään pois fossiilisista polttoaineista ja edistää puhtaampia energialähteitä, joilla on pienempi hiilijalanjälki.
  • Kestävät energialähteet tuottavat vähemmän saasteita verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin, mikä johtaa parannettuun ilman laatuun. Tämä puolestaan vähentää hengityselinten sairauksia ja niihin liittyviä terveydenhuoltokustannuksia, edistäen kansanterveyttä ja hyvinvointia.