Kestävä vedenkulutus
Tietoa oppitunnista

Vesipula

Vesipula on nouseva huolenaihe maailmanlaajuisesti väestönkasvun, kaupungistumisen ja teollisen laajenemisen seurauksena. Koska maatalous on suurin tuoreen veden kuluttaja tarvittavan kastelun vuoksi, kasvava kysyntä kasvien ja karjan sekä energian, valmistuksen ja rakentamisen kaltaisten teollisten prosessien osalta lisää dramaattisesti veden tarvetta. Juomaveden ja sanitaation tarjoamisen haasteita lisää entisestään tehottomat infrastruktuurit ja lisääntynyt kaupungistuminen. Vesipula on johtanut kiistoihin ja konflikteihin, erityisesti kuumilla alueilla, ja tulevaisuudessa se voi aiheuttaa lisää konflikteja ja siirtolaisuutta. Ilmastonmuutos pahentaa myös vesipulien aikoja, kuivuuden aiheuttaessa epäonnistuneita satoja ja maastopaloja joillakin alueilla ja myrskyjen ja tulvien vaurioittaessa infrastruktuuria toisilla.