Kestävä vedenkulutus
Tietoa oppitunnista

Inspiroidu kestävistä menestystarinoista!

AUGUSTENBORG, MALMÖ (RUOTSI), LATA REALIZACJI: 1998–2014

Augustenborgin naapuruston kattava elvytys oli suunnattu kestävään kehitykseen. Vesienhallinnan ensisijainen tavoite oli tulvien riskin minimoiminen rakentamalla yhtenäinen viemäriverkosto, joka muistutti luonnollista hydrografista järjestelmää. Asukkaiden osallistuminen ympäristön elvyttämisprosessiin oli myös olennaista. Augustenborgin naapurusto kohtasi sosioekonomisen kriisin ja paikalliset tulvat liiallisen viemärijärjestelmän vuoksi. Vanhentunut järjestelmä ei kyennyt käsittelemään sadevettä, kotitalousjätevettä ja juoksutusta muista kaupungin osista, mikä johti tulviin ja vahinkoihin. Ratkaisu sisälsi avoimen sadeveden johtamisjärjestelmän käyttöönoton, joka mahdollisti sadeveden tehokkaan hallinnan. Vettä kerättiin katoilta ja muilta pinnoilta, ja ylimäärä suunnattiin perinteiseen sadevesijärjestelmään. Projekti toteutettiin yhteistyössä kaupunginvaltuuston, asumisosuuskunnan ja asukkaiden kanssa, jotka saivat lisää tietoisuutta sadeveden merkityksestä. Lisäksi naapurusto sai maailman ensimmäisen kattopuutarhan, ja sadeveden hallintajärjestelmä ja viherkatot säilyttivät merkittävän osan satevedestä. Augustenborgin aloite tunnustettiin pioneeriinä kestävässä vesienhallinnassa, mikä edisti elämänlaadun parantumista ja ympäristövaikutusten vähenemistä. Investoinnin kokonaiskustannukset olivat noin 22 miljoonaa euroa, ja sen toteuttamisesta vastasivat Malmö kaupunki ja MKB, sosiaalinen asuntoyhtiö.

San Franciscossa suurin osa kaupungin valuma-alueesta on peitetty läpäisemättömillä pinnoilla, mikä johtaa pinnan valuntaan ja sadeveden rajalliseen imeytymiseen maahan. Tämä aiheuttaa saastumista ja kuormittaa viemärijärjestelmää voimakkaissa sateissa, mikä puolestaan johtaa tulviin ja ympäristösakkoihin. Tämän ratkaisemiseksi Sidewalk Garden -projekti, osa Urban Watershed Assessment -ohjelmaa, sisältää betonisten kävelyteiden korvaamisen puutarhoilla, jotka keräävät sadevettä ja vähentävät viemärijärjestelmän kuormitusta. Nämä puutarhat kaunistavat kadut ja sisältävät kotimaisia kasveja, läpäiseviä pintoja ja kivireunoja. Asukkaat ja organisaatiot voivat ehdottaa ja hankkia luvat kävelytiipuutarhoille. Projektista vastaavat tahot ovat San Francisco Water Power Sewer ja Friends of the Urban Forest.