Kestävä ruokavalio
Tietoa oppitunnista

Mitä on kestävä ruoankulutus?

Termi koostuu erilaisista sanoista. Ruoan kulutus sisältää ruoan tuotannon eli viljelyn ja sekä ruoankulutuksen. Kestävä tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että ruuan riittävyys taataan myös tuleville sukupolville. Kestävään ruoankulutukseen kuuluu toimintatavat miten voimme tuottaa ja kuluttaa ruokaa kestävällä tavalla, niin että ruoankulutus aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinkoa ympäristölle ja mahdollistaa tulevien sukupolvien huolettoman elämän tällä planeetalla. Kestävä kulutus tarkoittaa myös sitä, että tuotamme ja ostamme vähemmän ruokaa, joka päätyy roskiin.

Vuonna 2015 Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltiot hyväksyivät vuoden 2030 ohjelman, joka asettaa 17 tavoitetta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle kehitykselle. Nämä tavoitteet sisältävät myös kestävän ravitsemuksen:

“Kestävät terveelliset ruokavaliot ovat ruokavaliomalleja, jotka edistävät yksilöiden terveyden ja hyvinvoinnin kaikkia ulottuvuuksia; niillä on vähäinen ympäristövaikutus ja kuormitus; ne ovat saatavilla, edullisia, turvallisia ja oikeudenmukaisia; ja ne ovat kulttuurisesti hyväksyttäviä. Kestävien terveellisten ruokavalioiden tavoitteena on saavuttaa optimaalinen kasvu ja kehitys kaikille yksilöille ja tukea toimintaa ja fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia kaikissa elämänvaiheissa nykyisille ja tuleville sukupolville; ne edistävät kaikkien ravitsemusmuotojen (kuten aliravitsemus, mikroravitsemuspuutos, ylipaino ja lihavuus) ehkäisyä; vähentävät ravitsemukseen liittyvien ei-tarttuvien sairauksien (NCD) riskiä; ja tukevat biodiversiteetin ja maapallon terveyden säilyttämistä. Kestävien terveellisten ruokavalioiden on yhdistettävä kaikki kestävyyden ulottuvuudet vahinkojen välttämiseksi.”