Kestävä ruokavalio
Tietoa oppitunnista

Miksi maatalouseläimet aiheuttavat niin paljon kasvihuonekaasuja?

Eläintenpidosta aiheutuvista päästöistä suuri osa johtuu jäljityskaasusta metaanista. Tämä syntyy ensinnäkin ruoansulatusprosessissa (käymisessä) niin kutsutuilla märehtijöillä, kuten naudoilla ja lampailla, ja toiseksi lannoitteen varastoinnin aikana. Lue lisää täältä:
RUUAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET