Kestävä ruokavalio
Tietoa oppitunnista

Kuinka ruoka ja ilmastonmuutos liittyvät toisiinsa?

Ilmastonmuutos liittyy vahvasti ruoan kulutukseen ja tuotantoon, koska monet kasvihuonekaasut syntyvät näissä prosesseissa. Kuitenkaan kaikki ruoat eivät ole yhtä haitallisia tuotannossaan – liha on kuitenkin yksi huonoimmista vaihtoehdoista, mutta sitä kulutetaan silti suuria määriä ympäri maailmaa.

Lisäksi maatalousmaata käytetään usein eläinten ruoan tuottamiseen. Tämä vaatii paljon maata, joka voitaisiin käyttää suoraan ihmisten ruoan tuottamiseen sen sijaan, että se tuotetaan karjanrehuksi. Jos eläimiä ei kasvatettaisi eikä teurastettaisi, kasvihuonekaasuja voitaisiin vähentää.