Kestävä kotielämä
Tietoa oppitunnista

Tutustu lisämateriaaleihin

Laajenna tietämystäsi kestävästä elämisestä kotona seuraavien linkkien avulla.
Kestää elämän

Sähkönsäästövinkkejä säästämiseen (ekosahko.fi)

Energiansäätäminen Kiinteistöliitto – Energiansäästövinkit (kiinteistoliitto.fi)