Kestävä kotielämä
Tietoa oppitunnista

Mitä kestävä eläminen kotona tarkoittaa?

Kestävä eläminen kotona koostuu erilaisista toimintatavoista, jotka auttavat vähentämään ympäristövaikutuksiasi, kuten vähentämään luonnonvarojen hyödyntämisen tarvetta ja priorisoimaan uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä sekä vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Kestävä eläminen on hyvin laaja käsite ja siitä syytä se tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Monissa alkuperäisyhteisöissä kestävän kehitykset arvot ja perintötieto luonnosta ovat sisällä kulttuurissa. Länsimaisissa yhteiskunnissa ympäristötietoisten valintojen tekeminen on vapaaehtoista. On kuitenkin huomioitava, että kestävänä kehityksen arvojen noustua agendalle on osa yrityksistä pyrkinyt hyödyntämään tätä osan markkinointia. Viherpesua harjoittavat organisaatiot käyttävät ekologisuutta markkinavalttina, mutta todellisuudessa pyrkimys ympäristövaikutusten minimointiin on pienempää mitä annetaan ymmärtää. Voit löytää vinkkejä viherpesun välttämiseen tuotetta ostaessasi täältä.

Olemme jakaneet kestävän asumisen seuraavasti:

  • Kierrättäminen
  • Kestävä ruoankulutus ja muu kulutus
  • Kestävä vedenkulutus
  • Kestävät energiat yleisesti
  • Tehokas lämmitysjärjestelmien käyttö talvella
  • Tehokas jäähdytysjärjestelmien käyttö kesällä
  • Kodin eristäminen