Ilmaston muutoksen lukutaito
Tietoa oppitunnista

Mitä on ilmastonmuutoksen lukutaito?

Ilmaston muutos on lämpötilan ja sääolosuhteiden pitkäaikainen muutos. Nämä muutokset voivat olla luonnollisia, esimerkiksi jääkaudet, jotka ilmestyivät Arktisten alueiden kesäauringon säteilyn määrän seurauksina. Kuitenkin, ihmiskunnan toiminta 1800-luvun lopulta lähtien on pääasiallisesti ollut ilmaston muutoksen suurin syyllinen1. Miksi?

Suuria määriä fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiili, öljy, ja luonnonkaasut, poltettiin koneiden, lämmön, ja sähkön vuoksi. Tämä mahdollistutti uusien teknologien keksintö, joka sitten nosti elintasoja ympäri maailmaa, ainakin rikkaimissa maissa! Samalla kuitenkin suuria määriä hiilidioksidia (CO2) ja muita kaasuja (kuten metaania) päästettiin ilmakehään.

Näitä kaasuja yleensä kutsutaan kasvihuonekaasuiksi, koska ne estävät lämmön pakenemista maasta avaruuteen. Tämähän on luonnonilmiö, mutta ihmisten toiminnat ovat lisänneet niin paljon näitä kasvihuonekaasuja, että ilmakehästämme on tulossa liiankin kuuma.

“Tiedot kertovat, että ilmakehässämme on nyt enemmän hiilidioksidia kun missään muussa vaiheessa viimeisissä 80 000 vuodessa”2

Itse asiassa, nämä kaasut ovat vastuullisia noin 1.1°C lämmityksestä 1850-1900 vuosien välissä, ja sueraavan 20 vuoden yli maailman lämpötila odotetaan nousta tai ylittäänkin 1.5°C lämpenemistä.

Tällä on surullisia seurauksia. Jotkut ovat aika odottamattomia, mutta toiset ovat jo tunnetumpia, esimerkiksi: merenpinnan nousu, lämpö ja kosteus, tuholliset myrskyt, meren happamoituminen.