Ilmaston muutoksen lukutaito
Tietoa oppitunnista

Mistä kasvihuonekaasut syntyvät?

Ilmastonmuutos johtuu kasvuhuonepäästöistä. Miksi? Ilmakehä on kuin huopa, joka peittää maapalloamme. Kun fossiilisia polttoaineita poltetaan, ne tuottavat kasvihuonekaasuja, jotka periaatteessa tekevät tästä huovasta paksumman ja pitävät enemmän lämpöä kiikissä (katso kuva 1).

Kasvihuonekaasuista yleisin on hiilidioksidi (CO2), jonka osuus kaikista kaasuista on 76%, seuraavaksi yleisin on metaani (CH4) (13%) (katso kuva 2).

Tämä johtuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä (kuten kivihiili, kaasu, ja öljy) useimmissa sektoreissa (katso kuva 3):

  • Energia (~73%): bensiinin käytöstä autoilussa, kivihiilen käytöstä lämmityksessä, tai molempien käytöstä raudan ja teräksen tuotannossa.
  • Maa- ja metsätalous, ja maan käyttö (~18%).
  • Teollisuus (~5%).
  • Jäte (~3%).

Kuten näemme, suuri määrä fossiilisista polttoaineista ovat käytössä sektoreilla, jotka vaikuttavat olevan tosi kaukana omasta arjestamme. Seuraavaksi opit miten voit vaikuttaa päästöihin itse tai osana yhteisöä.

Kasvihuonepäästöt ja niiden yleisimmät lähteet

Kasvihuonepäästöt 

Lähteet 

% Päästöt vuonna 2019

Hiilidioksidi (CO2) 

fossiiliset polttoaineet, metsien hävittäminen

76

Metaani (CH4)

Biomassan poltto, maatalousjätteet

13

Rikkidioksidi (SO2)

Hiilen, öljyn ja diedelöljyn poltto

7

Dityppioksidi  (N20)

Lannoitteet

3

Fluoratut kaasut (CFC- ja HCF-kaasut) 

 jäähdytys

1