Ilmaston muutoksen lukutaito
Tietoa oppitunnista

Inspiroidu kestävistä menestystarinoista!

BioSenior (Portugali)

BioSénior-projekti on innovatiivinen ympäristökasvatusohjelma Lousadan kunnasta (Portugali). Kohderyhmänä ovat yli 55-vuotiaat kansalaiset.

Tämän hankkeen osallistujat osallistuvat virkistyspedagogiseen toimintaan ja käytännön toimiin alueella tai sen ulkopuolella olevien luonnonalueiden uudistamiseksi ja/tai ekologiseksi parantamiseksi.

Muutamia esimerkkejä ovat:

  • Osallistuminen kunnan monimuotoiseen metsitykseen.
  • Osallistuminen koulutukseen paikallisten jokien suojelemiseksi. Tässä koulutuksessa opitaan paikallisen joen luonnon monimuotoisuudesta, suojeltavista elementeistä sekä rantojen puhdistamisen ja suojelun hyvistä käytännöistä.

Tämä projekti keskittyy näiden ikääntyneiden kansalaisten empiirisen tiedon hyödyntämiseen tieteellisen ja kriittisen tiedon kanssa. Se auttaa myös yhdistämään tämän kansan (uudelleen) heidän nykypäivään mukautettuun luonnon-, kulttuuri- ja historialliseen perintöönsä.

Hinku on suomalainen verkosto joka yhdistää kuntia, yrityksiä, kansalaisia ja asiantuntijoita luodakseen ja toteuttaakseen ratkaisuja kasvihuonekaasujen vähenemiseen. Verkostoa koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE). SYKE edistää ja tukee taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Vuoteen 2012 saakka, SYKE on palkinnut ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä. Tutustu seuraaviin esimerkkeihin:

Vuonna 2019 Ylöjärven jäähalli asensi ensimmäisena Suomessa digitaalista ohjausteknologiaa hyödyntävän jäähdytysjärjestelmän. Älykkäällä ohjauksella halli säästä jopa 30-40% sähköenergiaa perinteisiin järjestelmiin verrattuna.

Ilosaarirockin energiakuluksista 90% oli vihreää energiaa. Esimerkiksi koristeluissa käytettiin kierrätysmateriaaleja ja tuotteiden hiilijalanjäljet pidettiin mahdollisimman pieninä. Festareille saapumista kestävillä liikkumistavoilla kuten julkisilla tai kimppakyydeillä kannustettiin järjestejien toimesta.