Asiantuntijoiden ja kansalaisosallistumisen työpaja Alankomaissa

4. lokakuuta AFEdemy – Akatemia ikäystävällisistä ympäristöistä Euroopassa Oy, hollantilainen yhteistyökumppanimme GreenerAge, järjesti kasvokkain tapahtuvan työpajan kahden asiantuntijan kanssa. Yhdessä he tarkastelivat perusteellisesti kaikkia projektin tuloksia, mukaan lukien oppimisalusta, käsikirja ja kouluttajan opas. Asiantuntijaryhmä tunnusti projektimme tulosten merkittävän potentiaalin. Kuitenkin he korostivat tarvetta lisätietoihin ja linkkeihin paikallisiin aloitteisiin niiden soveltuvuuden parantamiseksi Alankomaissa. Lisäksi he totesivat, että alusta ja käsikirja voisivat olla erityisen arvokkaita energiavalmentajille, jotka auttavat omistajia parantamaan eristystä. Nämä ammattilaiset voivat hyödyntää GreenerAge-projektin tuloksia osoittaakseen mahdollisuuksia ja esimerkkejä. Asiantuntijat kehuivat myös projektin tulosten suunnittelua, pitäen niitä visuaalisesti houkuttelevina ja käyttäjäystävällisinä.

Kasvokkain osallistujien lisäksi AFEdemy toivotti tervetulleiksi kuusi verkkokurssille osallistunutta henkilöä, jotka tutkivat pääasiassa alustaa. Heidän palautteensa oli pääasiassa myönteinen, uskoen, että alustalla on potentiaalia lisätä tietoisuutta kestävyyskysymyksistä. Joissakin verkkokurssin osallistujissa oli kuitenkin kommentteja alustan teknisistä näkökohdista, tavoitteena tehdä siitä käyttäjäystävällisempi 55 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille.